Twoje kompendium wiedzy na temat terapii dożylnej witaminą C
Porada medyczna: +48 604 45 0000

Nowotwory

Witamina C walczy z rakiem

Wysokie dawki witaminy C w leczeniu chorób nowotworowych

Już ponad trzydzieści pięć lat temu Linus Pauling, dwukrotny laureat Nagrody Nobla, ogłosił, że wysokie dawki witaminy C mogą być zdolne do zabijania komórek rakowych. Wydawało się, że ta informacja stanie się przełomem w leczeniu nowotworów, a tymczasem spotkała się z szyderstwem i krytyką ze strony środowisk medycznych.

Mimo to wielu naukowców zainspirowanych odkryciem Paulinga nie ustało w prowadzeniu badań , których celem było określenie wpływu dużych dawek witaminy C na rozwój choroby nowotworowej.

W 1990 roku Amerykański Instytut Onkologiczny wydał oświadczenie, iż „witamina C wykazuje szeroki wpływ na różnorodne funkcje biologiczne”, a rok później Narodowy Instytut Onkologiczny zorganizował sympozjum poświęcone udziałowi witamin C w leczeniu chorób nowotworowych.

W literaturze medycznej istnieje wiele prac opisujących mechanizm niszczenia komórki nowotworowej przez witaminę C. Przede wszystkim witamina C wykazuje silne działanie antyoksydacyjne. Związane jest to z faktem, że jest ona dawcą elektronów czyli dostarcza elektrony do walki z wolnymi rodnikami. Dzięki tej właściwości zabezpiecza inne składniki komórkowe przed utlenieniem. Proces ten toczy się nieustannie, a w jego wyniku powstaje kwas dezoksyaskorbinowy, który następnie zostaje przekształcony w witaminę C. Oprócz aktywności antyoksydacyjnej witamina C wykazuje inne właściwości antynowotworowe.

Kwas askorbinowy blokuje reakcję przemiany azotanów w nitrozaminy, które należą do najsilniejszych kancerogenów, wywołujących nowotwór żołądka. Azotany występują w wielu artykułach spożywczych, stanowią m. in. efekt uboczny nawożenia, są dodawane chemicznie, jako środek konserwujący do mięsa, sera, piwa. Związki te pod wpływem flory bakteryjnej z jelita mogą ulegać reakcji do azotynów. Te natomiast mogą łączyć się z aminami, składowymi białka, znajdującymi się w pokarmach tworząc nitrozaminy.

Witamina C hamuje działanie bakterii i reakcję nitrozowania, redukując azotyny do tlenku azotu, przez co zmniejsza ryzyko rozwoju tego nowotworu żołądka.

Istotną właściwością witaminy C jest wzmacnianie funkcjonowania układu immunologicznego. Kwas askorbinowy zwiększa bowiem aktywność komórek NK czyli naturalnych zabójców oraz limfocytów T i B, które są zaangażowane nie tylko w zwalczanie patogenów czyli czynników wywołujących chorobę (np. wirusów, bakterii, pasożytów), ale również w proces eliminacji komórek nowotworowych.

Witamina C stymuluje produkcję interferonu – białka niezwykle pomocnego podczas leczenia w chorobach nowotworowych. Gdy w organizmie jest dużo patogenów, jako odpowiedź na nie komórki ciała wytwarzają i uwalniają interferony. One zapewniają komunikacje pomiędzy komórkami ciała, w celu zwalczenia patogenów, poprzez uruchomienie mechanizmów obronnych systemu immunologicznego.

Witamina C przyczynia się do spowolnienia procesu tworzenia przerzutów. Komórki nowotworowe produkują duże ilości kolagenaz, które są odpowiedzialne za rozpad kolagenu i tkanki łącznej, co sprzyja rozsiewaniu się nowotworu. Witamina C stymulując produkcję kolagenu, zwiększa tym samym stabilność tkanki łącznej stanowiącej barierę pomiędzy guzem a zdrową tkanką.

Kwas askorbinowy i jego sole wykazują również zdolność do zwiększenia intensywności procesu naprawy uszkodzeń DNA.

Witamina C zabija komórki rakowe

Na czym polega antynowotworowe działanie witaminy C? Otóż zdaniem wielu ekspertów tajemnica tkwi w zdolności wytwarzania w naszym organizmie nadtlenku wodoru (H2O2 - wodny roztwór tej substancji to popularna woda utleniona). Gdy stężenie witaminy C jest wystarczająco wysokie dochodzi do wytworzenia wolnych rodników i gwałtownego utlenienia związków ważnych dla przetrwania komórek. Podobny mechanizm zwalczania ciał obcych wykorzystują niektóre komórki układu odpornościowego.

 Witamina C działa jak przeszkolony snajper. Potrafi z precyzją rozpoznać wroga i go zniszczyć. Jednocześnie nie czyni krzywdy tym, którzy znajdują się w jego otoczeniu. Rozpoznanie ułatwia  katalaza – enzym, który chroni  przed szkodliwym działaniem produktów reakcji. Mówiąc prościej -  neutralizuje powstające z H2O2 wolne rodniki. Okazuje się, że w zdrowych komórkach jest tego enzymu od 10 do 100 razy więcej niż w chorych. A więc gdy w naszym organizmie występuje wystarczająco  wysokie stężenie witaminy C, dochodzi do unicestwienia komórek nowotworowych, bo nic ich nie chroni. Ta wybiórcza zdolność do niszczenia komórek nowotworowych bez istotnego wpływu  na komórki zdrowe to jeden z najważniejszych atutów witaminy C.

W wielu badaniach wykazano, że ilość wody utlenionej wytwarzanej w komórkach zależy od stężenia witaminy C we krwi. A do niszczenia komórek nowotworowych potrzebne jest duże stężenie wody utlenionej!

W większości przypadków wzrost skuteczności terapii zaobserwowano przy  podaniu witaminy C dożylnie. Organizm ludzki przez układ pokarmowy nie jest bowiem w stanie wchłonąć dużych dawek witaminy C, natomiast lepiej tolerowana jest witamina C podana dożylnie jako askorbinian sodu. Badania wykazują, że stosowanie witaminy C dożylnie w dużych ilościach niszczy komórki nowotworowe, a także zmniejsza powstawanie nowych naczyń krwionośnych, które guz nowotworowy do swojego przeżycia próbuje zawsze sobie stworzyć.

Szukasz pomocy?
Dowiedz się, dlaczego warto wybrać naszą placówkę! Sprawdź
Doktor Siwik
Medyczne Centrum
Warszawa
ul. Dzika 4 a
Rejestracja: Tel.: +48 22 746 91 91
Doktor Siwik: Tel.: +48 604 450 000
Białystok
ul. Rzymowskiego 43/28
Doktor Siwik: Tel.: +48 604 450 000
Olsztyn
ul. Janowicza 30 A
Doktor Siwik: Tel.: +48 604 450 000