Twoje kompendium wiedzy na temat terapii dożylnej witaminą C
Porada medyczna: +48 604 45 0000

Procedura podawania witaminy C dożylnie

Procedura podawania witaminy C dożylnie

Procedurę podawania dużych dawek witaminy C w chorobach nowotworowych opracował dr Hugh D. Riordan, który przez wiele lat stosował tę metodę w swojej praktyce klinicznej.

Riordan wraz z zespołem ustalili, że cytotoksyczny (zabójczy dla komórek nowotworowych) poziom witaminy C musi we krwi osiągnąć stężenie wynoszące minimum 400 mg/dL. Riordan zalecał w przypadku chorób nowotworowych zaczynać terapię od dawek niewielkich (15 g dziennie 2 – 3 razy w tygodniu), a następnie zwiększać ją stopniowo do 65 g 2 – 3 razy w tygodniu. Riordan podawał swoim pacjentom nawet 100 g jednorazowo. Obecnie w wielu ośrodkach podaje wlewy z witaminą C w ilości 1 g na kilogram ciała, a nawet 150 g na dobę podzielone na dwie dawki.

Oprócz wlewów dożylnych z witaminą C zaleca się jednoczesne podawanie doustnie kwasu askorbinowego w ilości aż do osiągnięcia progu biegunkowego. Ma to na celu utrzymanie stale bardzo wysokiego stężenia witaminy C, dzięki czemu tkanki przez cały czas są względnie stabilnie nasycone witaminą C. Dopiero wtedy tworzą się warunki do unicestwienia komórek nowotworowych. Przyjmuje się, iż witamina C przy tak wysokim stężeniu (osiągalnym właśnie poprzez wlewy dożylne i dalej podtrzymywanym poprzez ciągłe podawanie doustne) zmienia w organizmach żywych swoją rolę z antyutleniacza w utleniacz i prowokuje wytwarzanie się w komórkach nadtlenku wodoru H2O2. Nie ma to wpływu na komórki zdrowe wyposażone w enzym katalazę, a jest zabójcze dla komórek nowotworowych, które dysponują 10-100 razy mniejszą ilością katalazy, przez co kontakt z nadtlenkiem wodoru oznacza dla nich śmierć.

Szukasz pomocy?
Dowiedz się, dlaczego warto wybrać naszą placówkę! Sprawdź
Doktor Siwik
Medyczne Centrum
Warszawa
ul. Dzika 4 a
Rejestracja: Tel.: +48 22 746 91 91
Doktor Siwik: Tel.: +48 604 450 000
Białystok
ul. Rzymowskiego 43/28
Doktor Siwik: Tel.: +48 604 450 000
Olsztyn
ul. Janowicza 30 A
Doktor Siwik: Tel.: +48 604 450 000