Twoje kompendium wiedzy na temat terapii dożylnej witaminą C
Porada medyczna: +48 604 45 0000

Terapia witaminą C zawsze miała wielu oponentów, którzy starali się dowieść, że nie jest ona skuteczna.  Tymczasem zamiast dyskutować o roli witaminy C spożywanej doustnie,  powinni oni skupić się na witaminie C podawanej dożylnie.

Już w latach 70. , gdy Luis Pauling opublikował swoją książkę „Witamina C i rak” – spotkał się z atakiem środowisk medycznych. I chociaż od tamtego czasu minęło ponad trzydzieści lat, niewiele się w tym względzie zmieniło. 

Aby dowieść braku skuteczności witaminy C w latach 70. i 80. w Klinice Mayo przeprowadzono trzy badania. Ich wyniki miały nie tylko udowodnić, że Pauling i jego zwolennicy nie mieli racji, ale także przekonać, że witamina C w dużych dawkach może być szkodliwa. Tak też się stało. Zdaniem autorów w żadnym z trzech badań nie zauważono korzyści u chorych z zaawansowanym nowotworem. Co więcej – przestrzegali oni, że wysokie dawki doustne witaminy C mogą powodować biegunkę, a dożylne – uszkodzić nerki.

I chociaż po opublikowaniu prac Pauling oprotestował metodologię, argumentami przedstawionymi w badaniach do dnia dzisiejszego posługują się przeciwnicy witaminy C.

Najwięcej zamieszania spowodowało badanie wykonane pod kierownictwem Angusa DB, w którym autorzy sugerowali, że zwiększona ilość witaminy C może stwarzać komórkom raka warunki sprzyjające do ich rozwoju.

Jeży Zięba , autor książki „Ukryte terapie” tak interpretuje wnioski płynące z badania Angusa.

„Witamina C jest strukturalnie bardzo podobna do glukozy, której komórka nowotworowa potrzebuje bardzo dużo (5 do 7 razy więcej niż komórka zdrowa, a niektórzy naukowcy twierdzą, że nawet 15 razy), a do transportu glukozy i witaminy C używane są te same transportery (GLUT), to oczywiste jest, że komórka nowotworowa jest w stanie wchłonąć znacznie większą ilość witaminy C niż komórka zdrowa.

Witamina C działa jak przeciwutleniacz, ale przy wysokich stężeniach ma też właściwości cytotoksyczne, ponieważ wykazuje też właściwości utleniające, pro oksydacyjne, powoduje powstanie wody utlenionej wewnątrz komórki nowotworowej”.

Wyniki jednego z najnowszych badań opublikowano w 2014 r. w czasopiśmie "Science Translational Medicine". Wynika z nich, że podawanie dużych dawek witaminy C w formie dożylnej może w znaczący sposób przyspieszyć zabijanie komórek rakowych. Naukowcy mówią o przełomie, bo efekty badań są imponujące. Autorzy badania, a także niezależni eksperci twierdzą , że przy wysokim stężeniu witaminy C w osoczu, związek ten sam zadziała jak utleniacz.

Jeanne Drisko, kierowniczka oddziału medycyny integracyjnej w centrum medycznym przy University of Kansas oraz współautorka artykułu z "Science Translational Medicine", zauważa, że dotąd skupiano się na witaminie C przyjmowanej doustnie, a trzeba skoncemtrować się na witaminie C podawanej dożylnie. O włączenie witaminy C i dalsze badania w terapię onkologiczną wystąpili też inni naukowcy.

Niestety, nie jest to takie proste. Robert Morgan, współkierownik programu badawczego na rzecz chorych z nowotworami dróg rodnych zwraca uwagę na fakt, że substancji antyrakowych do zbadania, potencjalnie polepszających rokowania chorych, jest bardzo dużo. Ale, jak sam przyznaje, przemysł farmakologiczny zaangażuje się w badania tylko wtedy, jeśli dostrzeże w nich szansę na skuteczniejsze leczenie, na którym będzie można zarobić. Nie jest tajemnicą, że przypadku witaminy C nie można określić, kto mógłby w przyszłości na niej zarobić. A więc chętnego na sfinansowanie badań wśród firm farmaceutycznych raczej się nie znajdzie.

Dyrektor oddziału alternatywnych terapii nowotworowych w amerykańskim Narodowym Instytucie Raka Jeffrey White boleje, że w środowisku medycznym utrwaliło się nieprzychylne podejście do pewnych substancji. Wyniki dotychczasowych badań są dla witaminy C korzystne, wykazano, że kwas askorbinowy wpływa na komórki rakowe. Lepiej gdyby instytucje przyznające granty skupiały się w większym stopniu na nauce, a nie na kontrowersjach – dodaje.

Szukasz pomocy?
Dowiedz się, dlaczego warto wybrać naszą placówkę! Sprawdź
Doktor Siwik
Medyczne Centrum
Warszawa
ul. Dzika 4 a
Rejestracja: Tel.: +48 22 746 91 91
Doktor Siwik: Tel.: +48 604 450 000
Białystok
ul. Rzymowskiego 43/28
Doktor Siwik: Tel.: +48 604 450 000
Olsztyn
ul. Janowicza 30 A
Doktor Siwik: Tel.: +48 604 450 000